Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

dkflag ukflag deflag

KOLDINGHUS SILVER COUNSIL: ARTICLES OF ASSOCIATION

Det er et mål for Museet på Koldinghus at etablere et ‘Museum for dansk sølv med hovedvægt på det 20. århundredes danske sølv på Koldinghus. Hertil knyttes et ‘Sølvråd for Museet på Koldinghus, i det følgende benævnt Sølvrådet.

1. Sølvrådet har til formål at rådgive bestyrelsen for Museet på Koldinghus og museets ledelse i sager vedrørende museets sølvsamling. Udvalget skal endvidere medvirke til at skabe kontakt mellem sølvbranchen og museet.

2. Sølvrådet, der nedsættes af museets bestyrelse, består af repræsentanter udpeget af følgende foreninger, organisationer og institutioner:

· 1 repræsentant fra Danmarks Guldsmedeforening

· 1 repræsentant fra Guldsmedebranchens Leverandørforening

· 1 repræsentant fra Georg Jensen / Royal Scandinavia

· 1 repræsentant fra Dansk Metal

· 1 repræsentant fra Guldsmedehøjskolen

· 1 repræsentant for udstillingsgruppen Danske Sølvsmede

· 1 repræsentant fra Georg Jensen Museet.

Desuden kan bestyrelsen udpege enkeltpersoner med tilknytning til dansk sølv til sæde i Sølvrådet.

3. Sølvrådet nedsættes på museumsbestyrelsens første møde i funktionsperioden. Udvalgets funktionsperiode er museumsbestyrelsens funktionsperiode.

4. Sølvrådet vælger en formand blandt sine medlemmer. Valget gælder for Sølvrådets funktionsperiode.

5. Museumsdirektøren deltager i Sølvrådets møder. Desuden kan andre inviteres til rådets møder. Som sekretariat for Sølvrådet fungerer Museet på Koldinghus.

6. Der fastsættes 2 ordinære årlige møder. Formanden indkalder iøvrigt til møde, når hun/han anser det for påkrævet, eller når museets bestyrelse eller ledelse finder behov derfor.

7. Sølvrådet skal udtale sig om alle sager, der forelægges det af museumsbestyrelsen.

8. Relevante dele af museets arbejdsplan, planer for indretning og montering af museets sølvsamling, herunder forslag om væsentlige ændringer af sølvsamlingens lokaler eller inventar, skal forelægges Sølvrådet til orientering.

9. Sølvrådet kan på eget initiativ tage ethvert spørgsmål af betydning for museets sølvsamling op til behandling og gøre indstilling herom til museets bestyrelse.

Godkendt på museumsbestyrelsens møde den 24. juni 1999.

CONTACT KOLDINGHUS​

​MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Postboks 91

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk

OPENING HOURS

Daily from 10 a.m. to 17 p.m.

Closed on Christmas Eve, Christmas Day, New Year's Eve and New Year's Day

Closed all mondays in January 2019.

PRICES HIGH SEASON (May. 4 - Jan. 3 2021)

Adults: 125 DKK

0-17: Free

Students: 65 DKK

Groups (min 10 pers.): 100 DKK pr. pers.

PRICES LOW SEASON

Adults: 110 DKK

Students: 55 DKK

Free admission for children and youngsters under 18 years

Thanks to our sponsors

Alfa Laval Kolding A/S

Alfix A/S

Andersen Partners Advokatfirma

Autohuset Vestergaard A/S

BECHs + ABC Flytteforretning ApS

Beierholm Revision

BlueKolding A/S

BoxBudget.dk

Brands of Scandinavia A/S

Business Kolding

Comwell Kolding a-s

Danfoss A/S

Dankemi A/S

Dansk Firmapension

Dansk Gummi Industri A/S

Dansk Metal

Danske Bank

Deloitte

Ernst & Young

European Protein A/S

Fiberline Composites A/S

Focus Advokater 

From Grafisk A/S

Frøs Sparekasse

Fynske Bank Kolding

HANSENBERG

Home v. Hanne Faaborg

Hotel Koldingfjord

IBA International Business Academy

IBC International Business College

INGENIØR'NE A/S

IPW Systems A/S

JMA Byg I/S

Jotun Danmark A/S

Jyske Bank​

Kolding Hotel Apartments

Klinisk Tandtekniker Eva Jørgensen

Kolding Storcenter Centerforeningen

Kolding Vinhandel

Medarbejderoplevelser

Menneskefaktor

Michael Baruah Consulting

Middelfart Sparekasse

Mos Mosh A/S

MTAB Danmark A/S

Nordea A/S

Nplus ApS

Nykredit

Ove Jæger A/S

P. Christensen Kolding A/S

PhotoCare Popp Photo

Prime Cargo A/S

PwC - Revision

Rambøll

Riis Retail A/S

Spar Nord Kolding

Sparekassen Kronjylland

STRØH AS

Svane Shipping

Sydbank Kolding A/S

Szocska Advokataktieselskab

Tegnestuen Mejeriet A/S

TOLKESERVICE v/ Jytte Olesen

Tora A/S

Transport-Teknik A/S

TRESU Production A/S

Trillingsgaard & Høybye ApS

Würth Danmark A/S

X-tension​