Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

dkflag ukflag deflag

VIVI JENSEN

Curator, medieval archaeology, presentation and interpretation

Education

Cand.mag. in medieval and prehistoric archaeology, 1978, University of Aarhus.

Professional positions

1980, curator at Museet på Koldinghus.

HONORARY OFFICES

1991–1994, Chairperson of the Foreningen af danske Museumsformidlere. Since 1992, member of the board of directors of Dansk ICOM. Since 1994, Danish representative to the board of directors of The Association of Castles and Museums around the Baltic Sea. Since 1997, member of the board of directors of the Skamlingsbankeselskabet.

Organisations

Member of the ICOM committee ICMAH – International Committee for Archaeology and History. Member of CECA – Committee of Education and Cultural Action. Member of the Foreningen af danske Museumsformidlere.

​Publications (list in Danish only):

​Kong Erik Glippings grav i Viborg Domkirke. MIV 4, Viborg 1974, s. 70-71

Byens grave. Tidsskriftet Skalk 3, 1975, s. 12-15

Buen der ikke ville gøre nytte. Tidsskriftet Skalk, 1, 1976, s. 34

Fra rådhusets loft. Tidsskriftet Skalk 5, 1976, s. 11-13

Udgravningerne i Borchs Gård. Koldingbogen 1976, s. 11-12

Koldings middelalderlige topografi på baggrund af fire års arkæologiske undersøgelser. Museet på Koldinghus Årsberetning 1977, s. 37-47

1400-årenes glaserede lertøj i Kolding. Vejle Amts Årbog 1977, s. 83-93

Koldings middelalderlige topografi II. Museet på Koldinghus Årsberetning 1979, s. 52-64

Arkæologiske undersøgelser på Koldinghus 1979 og 1980. Museet på Koldinghus Årsberetning 1979-1980, s. 18-24

Arkæologiske undersøgelser i Østergade 1981. Museet på Koldinghus Årsberetning 1979-1980, s. 25-27

Dragtspænder fra Kolding. Hikuin 6, s. 115-120

Koldings middelalderlige forsvarsværker og jordværkerne omkring Koldinghus. Hikuin 7, Århus 1981, s. 99-109

1400-årenes lertøj i Kolding. Hikuin 8, Århus 1982, s. 95-104

To skovforeninger i Kolding. Koldingbogen 1983, s. 21-24

Da Koldinghus brændte. Museet på Koldinghus 1984 (også eng. udgave)

Hjerternes fest. Tidsskriftet Skalk 6, 1985, s. 28-29

En højbåren jomfru. Tidsskriftet Skalk 2, 1986, s. 3-7

Nisse-Møller fra Kolding, der blev kendt viden om. Døvebladet 3, 1986, s. 73-81

Maleren Peter Nikolaj Møller, 1838-1910. Døves Jul 1986, s. 29-35

Et knivskaft fra Kolding. Årbog, Museet på Koldinghus 1987, s. 19-21

Koldinghus og Kolding. En senmiddelalderlig dansk grænsefæstning. Årbog, Museet på Koldinghus 1987, s. 22-39

Koldinghus middelalderlige ringmur. Årbog, Museet på Koldinghus 1987, s. 40-45

Koldinghus. A Danish border castle of the late middle ages. Chateau Gaillard. Etudes de Castellologie médiévale XIII. Caen 1987

Skt Nikolaj kirke Kolding. Med Tove Jørgensen og Poul Dedenroth-Schou. Kolding 1987, s. 9-52.

Koldinghus og Kolding på Christian IVs tid. Museet på Koldinghus 1988

Koldinghus. Grænseborg - Kongeslot - Ruin - Museum. Museet på Koldinghus 1988. (4. reviderede udgave 1997)

Kakler, keramik og glas ældre end 1550. Festskrift til Olaf Olsen, Hikuin 14, Århus 1988, s. 109-120

Ydmyge skattefund. Årbog, Museet på Koldinghus 1988-89, s. 37-56

Et mordvåben fra middelalderen. Årbog, Museet på Koldinghus 1988-89, s. 60-62

Kolding-tid. En solskive fra Nikolaj kirke. Årbog, Museet på Koldinghus 1988-89, s. 63-65

15 års restaurering af Koldinghus nu i sidste fase. Dansk Turisme 2, 1989. Med Poul Dedenroth-Schou

Koldinghus restaureret. Siden Saxo 3 1989. Med Poul Dedenroth-Schou

Koldinghus tage - materialer og mennesker. Årbog, Museet på Koldinghus 1990-91, s. 31-56

Guldringen fra Strårup. Med Christian Adamsen. Årbog, Museet på Koldinghus 1990-91, s. 86-105

Kolding-tid. Tidsskriftet Skalk 2, 1991, s. 13-14

Mordvåben. Tidsskriftet Skalk 6, 1991, s. 28-29

Koldings udvikling 1200-1350. Byarkæologi 4, Ribe 1991, s. .....

Fremmed i Kolding i 1500-årene. Koldingbogen 1991, s. 16-31

Byens harnisk og bådsmænds kostpenge. Om Kolding rolle i rigets militære beredskab fra o. 1490-1635. Festskrift til Hans Stiesdal. Hikuin 19, Århus 1992, s. 179-196

The fortifications of Copenhagen during the England Wars 1801-1813. Naval Bases, Townplanning and Fortification during the first French Empire in Europe and the United States. P. Lombarde (ed), Antwerpen 1992

En formidler gør status. Danske Museer 2, 1992, s. 16-18

En kongelig mærkedag. Om festlighederne i Kolding i anledning af Kong Christian 9. og Dronning Louises guldbryllup 26. maj 1892. Koldingbogen 1992, s. 85-95

Gemt og glemt. Tidsskriftet Skalk 2, 1992, s. 18-21

Kolding bys opland i 1500-årene - en undersøgelse af landegrænsens betydning for Kolding. Archaeologi in Schleswig - Arkæologi i Slesvig 2, 1992, s. 121-129

Præsteindberetninger til Kommissionen for Oldsagers Opbevaring, 1807-1810. Præsentation af et publikationsprojekt. Archaeologi in Schleswig - Arkæologi i Slesvig 3, 1993, s. 72-75

Misundelsesværdigt. Tidsskriftet Skalk 4 1993, s. 14-15

Historisk arkæologi - hvor går grænsen? Fortid og Nutid 3, 1993, s. 243-250

Griseri. Tidsskriftet Skalk 4, 1994, s. 34

Oldtidsformidling - Samtidsformidling. Dansk tidsskrift for Museumsformidling 14, 1994, s. 38-46

Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807. Med Christian Adamsen: Vest- og Sydjylland. Århus 1995. Nord- og Østjylland. Århus 1996. Bornholm, Lolland-Falster og Fyn. Århus 1997. Sjælland; Samsø og Møn samt registerbind. Århus 1998

Handelsveje i senmiddelalder og renæssance belyst ud fra keramikken. Archaeologi in Schleswig - Arkæologi i Slesvig 4, 1995, s. 120-123

De byggede Kolding. Koldingbogen 1995, s. 101-110

Forskning og formidling - to ligestillede begreber. Dansk Museumspædagogik i 25 År. Dansk tidsskrift for Museumsformidling 1995, s. 13-19

Nogle tanker i anledning af et jubilæum - Besættelse og lokalsamfund. Fortid og Nutid 4, 1995, s. 334-338

Om hedenske altre, runesten og helgenbilleder. Tidsskriftet Skalk 5, 1995, s. 20-29. Med Christian Adamsen

The role of museums in education. With special reference to the smaller museums. Danske Museer/Danish Museums, særnummer, juni/juli 1995

Jydepotten en hun export naar Nederland. Med Pieter van Reenen. Westerheem XLIV 1, Lelystad, Nederland, 1995. s. 1-16

Fajancer fra Delft. Museet på Koldinghus 1995

Små kort over Danmark, Island, Grønland og Arktis. Med K.E. Reddersen. Museet på Koldinghus 1996

Kort om Storvildt. Tidsskriftet Skalk 2, 1996, s. 34

Sankt Mikael og Sankt Jørgen - De store dragedræbere. I Østens og Vestens drager. Museet på Koldinghus 1996, s. 44-53

Æggebægre af sølv. Med Inga og Ole Lachmann. Museet på Koldinghus 1997

Juletræet med sin glas-pynt. Med Torkild Hinrichsen. Museet på Koldinghus 1997

Juletræet med sin pynt. Med Torkild Hinrichsen. Tidsskriftet Skalk 6 1997, s. 14-17

Om et par jernbundne kirkedøre på Sydfyn. - Hvad en præsteindberetning kan bruges til. Årbog for Svendborg og Omegns Museum 1997, s. 57-67

Lægekunst og fyrstegunst. Tidsskriftet Skalk 3, 1998, s. 20-29

Skole og Museum i Letland. Nyhedsbrev for dansk ICOM CECA og Foreningen af danske Museumsformidlere, 1998, s. 14-16

Koldingfjordskatten - om bondeliv og opsparing. Koldingbogen 1998, s. 71-76

En møntskat fra midten af 1700-tallet, fundet i skrænten bag Hotel Koldingfjord. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad nr. 8, 1998. s. 127-130. Sammen med Jørgen Steen Jensen

Præsterne og fortidsminderne - om præsternes indberetninger til oldsagskommissionen af 1807. Haderslev Stiftsbog 1998, s. 41-59

En fodrejse på Lolland og Falster i 1822. Lolland-Falsters historiske Samfunds Årbog 1998. s. 5-19

Fortidens levn - som præsterne så dem. Danske Museer 1, 1999, s. 20-24 (s.m. Christian Adamsen)

Levninger fra den katolske kultus. Siden Saxo 2, 1999, s. 26-33

Grænsen til Hertugdømmet; Egtved kirke; Øster Starup kirke; Taulov kirke; Skanderup kirke; Kolding; Viuf kirke; Sønder Vilstrup kirke; Sdr. Bjert kirke; Sdr. Stenderup kirke; Voldstederne i Stenderupskovene; Vamdrup kirke; Fovslet og Drenderup voldsteder; Saxehage voldsted. Guide, Middelalderen i Vejle Amt, 1999

En fattig jomfru sad i løn - noget om en legende. Jomfru Maria - aspekter af Vor Frue. Koldinghus 1999, s. 7-15

Magtens boliger - Middelalderborge i Vejle Amt. Kolding i middelalderen. Vejle Amts Årbog 1999, s. 176-199 og s. 200-206

Kongens hustru - fra Danebod til Dorothea. I Danmarks dronninger - fra Danebod til Dorothea. Koldinghus 2000, s. 6-56

Danmarks Brud. I Danske dronninger i tusind år. Red: Steffen Heiberg. 2000, s. 105-125

Børn og Museer - især i Rusland. Danske Museer 2, 2000, s. 34-38

Nikolaj kirke i middelalderen. Kolding Sct. Nicolai Kirke 750 år. 2000, s. 4-5

Anmeldelse: Connie Jantzen, Lennart S. Madsen og Rikke Olsen: Voldsteder i Danmark - en vejviser, Jylland II. Sønderjysk Månedsskrift 9, september 2000

"Forskræk Dem ikke" - om Koldinghus brand. Tidsskriftet Skalk 5. 2000, s. .....

Visioner og virkelighed - replik til Lars Kolinds artikel Museerne som base for børnekultur. Danske Museer 6, 2000, s. 11-13

Efter Branden. Tidsskriftet Skalk 1. 2002, s. 28-32

L.M.Vedel - den rejselystne præst. Journalen. Lokal- og Kulturhistorisk Tidsskrift 3, 2002, s. 3-7

Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807. Tillæg og registre. Århus 2003. 5. og afsluttende bind. Sammen med Christian Adamsen

Viduslaiku Pilu Restaurasija Danija - The restauration of medieval castles in Denmark. s. 117-126. Bauska 2002. I Vesturisko drupo konservacijas problemas - The problems of historical ruin conservation. (Rapport fra Culture 2000-konference, april 2001, Bauska, Letland)

Klokkehus - klokkerens hus. I bogen Bolig og Familie i Danmarks Middelalder. Århus 2003, s. 207-211

Indledning om reformationen i Danmark til kronik: Fordrivelsen fra klostret. Krønike af Broder Jacob. Skalk, 3, 2003, s. 20-21

Anmeldelse: Knud Chr. Jensen og Jakob Vedsted: Ebeltoft - købstadsliv i 700 år. Folk og Kultur 2003, s. 118-120

Bidrag om pinseskikke i Kolding og Ebeltoft i Georges Nellemann: Bogen om Pinsen. 2003, s. 55-58 og 84-85

Brudefærd. Kronik, Skalk nr. 2, 2004, s. 20-29

Sammen med Poul Dedenroth-Schou: Koldinghus. Grænseborg - kongeslot - ruin - museum. 2004

Castles and Museums Co-operation. Baltic Cities Bulletin 1, 2004, s. 29

Baltijos Juros regiono piliu ir muzieju bendradarbiavimas. Lietuvos Muzeijai 2004, 1, s.62-63 (en præsentation af The Association of Catles and Museums around the Baltic Sea i det litauiske museumstidsskrift)

Anmeldelse af Lars Bisgaard, Claus Bjørn m.fl: Danmarks konger og dronninger, november 2004 på www.historie-online.dk

Alice i Eventyrland og Bag Spejlet. I museets publikation Fantasier på Spil, s. 18-22

Dagligliv i Kolding - som det afspejler sig i en gammel regnebog. Koldingbogen 2004, s. 122-137

Anmeldelse af Carsten Porskrog Rasmussen, Inge Adriansen og Lennart Madsen (red.): "De slesvigske hertuger" på www.historie-online.dk

Dronning Dorothea. Sønderjysk Månedsskrift, marts 2006. For- og bagside.

Guds vilje - og dronningens. Dronning Dorothea, en kvinde i renæssancen. I Danmark og Renæssancen 1550-1650. Kbh. 2006, s. 310-319.

Dorothea. Guds vilje - og dronningens. 2007. 256 s., Gads Forlag

Nissekop med grisegalop. Kaffe og kage, te og chokolade. 2007, s. 76-77

CONTACT KOLDINGHUS​

​MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Postboks 91

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk

OPENING HOURS

Daily from 10 a.m. to 17 p.m.

Closed on Christmas Eve, Christmas Day, New Year's Eve and New Year's Day

Closed all mondays in January 2019.

PRICES HIGH SEASON (May. 4 - Jan. 3 2021)

Adults: 125 DKK

0-17: Free

Students: 65 DKK

Groups (min 10 pers.): 100 DKK pr. pers.

PRICES LOW SEASON

Adults: 110 DKK

Students: 55 DKK

Free admission for children and youngsters under 18 years

Thanks to our sponsors

Alfa Laval Kolding A/S

Alfix A/S

Andersen Partners Advokatfirma

Autohuset Vestergaard A/S

BECHs + ABC Flytteforretning ApS

Beierholm Revision

BlueKolding A/S

BoxBudget.dk

Brands of Scandinavia A/S

Business Kolding

Comwell Kolding a-s

Danfoss A/S

Dankemi A/S

Dansk Firmapension

Dansk Gummi Industri A/S

Dansk Metal

Danske Bank

Deloitte

Ernst & Young

European Protein A/S

Fiberline Composites A/S

Focus Advokater 

From Grafisk A/S

Frøs Sparekasse

Fynske Bank Kolding

HANSENBERG

Home v. Hanne Faaborg

Hotel Koldingfjord

IBA International Business Academy

IBC International Business College

INGENIØR'NE A/S

IPW Systems A/S

JMA Byg I/S

Jotun Danmark A/S

Jyske Bank​

Kolding Hotel Apartments

Klinisk Tandtekniker Eva Jørgensen

Kolding Storcenter Centerforeningen

Kolding Vinhandel

Medarbejderoplevelser

Menneskefaktor

Michael Baruah Consulting

Middelfart Sparekasse

Mos Mosh A/S

MTAB Danmark A/S

Nordea A/S

Nplus ApS

Nykredit

Ove Jæger A/S

P. Christensen Kolding A/S

PhotoCare Popp Photo

Prime Cargo A/S

PwC - Revision

Rambøll

Riis Retail A/S

Spar Nord Kolding

Sparekassen Kronjylland

STRØH AS

Svane Shipping

Sydbank Kolding A/S

Szocska Advokataktieselskab

Tegnestuen Mejeriet A/S

TOLKESERVICE v/ Jytte Olesen

Tora A/S

Transport-Teknik A/S

TRESU Production A/S

Trillingsgaard & Høybye ApS

Würth Danmark A/S

X-tension​